logo
 • July 22, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on แผ่นฟู้ดเกรด Silicone

แผ่นฟู้ดเกรด Silicone

แผ่นฟู้ดเกรด Silicone

รายละเอียด

เครื่องดื่ม ในกรรมวิธีการผลิต ลำเลียงนำ ส่งน้ำ หรือแม้แต่ที่รองภาชนะต่างก็นำ แผ่นยาง ฟู้ดเกรด ไปทำเป็นส่วนประกอบสำหรับการผลิตเพราะแผ่นยาง ฟู้ดเกรด โดนน้ำได้ ทนความร้อนได้โดนละอองน้ำ พร้อมด้วยยางทนสารเคมี มีความเป็นฉนวนกระแสไฟฟ้า ทำให้มีความเหมาะสมช่วยเพิ่มปกป้องความปลอดภัยต่อ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น ต่อสภาพร่างกายคนซื้อ เนื่องจากด้านกฎหมายด้านการคุมครองการผลิตแล้วก็ลูกค้า ให้ใช้สิ่งที่เป็นมิตรถ้าหาก กิจกรรมการสร้าง ด้านอาหารรวมทั้งน้ำ เพื่อกิจการค้า ควรมีประสิทธิภาพความปลอดภัย ตามที่วางไว้ ควยคุม จึงต้องใช้สิ่งที่เป็นส่วนประกอบสำหรับในการดำเนินการด้านการสร้าง โดยเลือกเกรดยาง silicone ที่มีความเป็น Food grade

แผ่นฟู้ดเกรด Silicone

แผ่นฟู้ดเกรด Silicone

แผ่นสัมผัสอาหารอุณหภูมิใช้งาน Operating Temperature FDA Food Contact Sheet

 • แผ่นสัมผัสอาหาร -10 องศาเซลเซียสDegree Celsius -10 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร -20 องศาเซลเซียสDegree Celsius -20 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร -30 องศาเซลเซียสDegree Celsius -30 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร -40 องศาเซลเซียสDegree Celsius -40 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร -50 องศาเซลเซียสDegree Celsius -50 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร -60 องศาเซลเซียสDegree Celsius -60 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร -70 องศาเซลเซียสDegree Celsius -70 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร 80 องศาเซลเซียสDegree Celsius 80 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร 100 องศาเซลเซียสDegree Celsius 100 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร 120 องศาเซลเซียสDegree Celsius 120 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร 130 องศาเซลเซียสDegree Celsius 130 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร 160 องศาเซลเซียสDegree Celsius 160 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร 220 องศาเซลเซียสDegree Celsius 220 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร 270 องศาเซลเซียสDegree Celsius 270 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร 280 องศาเซลเซียสDegree Celsius 280 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร 315 องศาเซลเซียสDegree Celsius 315 FDA Food Contact Sheet

แผ่นฟู้ดเกรด Silicone

ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ที่ 

Mobile : 095 – 206 – 8185

Email :contacteurober@gmail.com

เว็บไซต์ : www.eurober.biz

ที่อยู่  22/70 หมู่บ้านมณฑล 7 ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

แผ่นฟู้ดเกรด Silicone