logo
 • July 22, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on แผ่นฟู้ดเกรด อาหาร เครื่องดื่ม

แผ่นฟู้ดเกรด อาหาร เครื่องดื่ม

แผ่นฟู้ดเกรด อาหาร เครื่องดื่ม

รายละเอียด

สูตรพิเศษ ที่จำต้องตั้งใจในการสังเคราะห์เพื่อทำผลิตภัณฑ์ให้ได้ออกมาตรง โดยเฉพาะ แผ่นยาง ฟู้ดเกรด พิเศษในหัวข้อการสัมผัสอาหาร ผิว หนังมือ โพรงปาก ระบบภายในร่างกายขนม ของกิน สำหรับเพื่อการทำแม่แบบโดยทำเป็นแม่พิมพ์ ทำครัว เพื่อแผ่นยาง silicone ที่มีเนื้อของงาน เป็น แผ่นยาง ฟู้ดเกรด มีความปลอดภัยพอเพียงที่ กฎหมายได้ระบุในมาตรฐาน ที่ให้นำมาใช้งานสำหรับการทำสิ่ง อุปโภค บริโภคได้ เพราะว่าสัมผัสขนม น้ำ เครื่องปรุง น้ำได้ ที่ไม่มีสารปนเปื่อนอะไรก็แล้วแต่เมื่อสิ่งที่นำ ของกิน น้ำไปกินไม่เกิดโทษอะไรก็แล้วแต่ไม่มีพิษ สิ่งป่นเปื่อนใดๆก็ตามลง สู่ข้าวของตามสากลได้กำหนด ก็เลยไม่มีผลกระทบ ผลพวงอะไรก็ตามกับ ร่างกายคนรับประทาน ผู้ใช้ ผู้ดื่ม

แผ่นฟู้ดเกรด อาหาร เครื่องดื่ม

แผ่นฟู้ดเกรด อาหาร เครื่องดื่ม

แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรม Industry FDA Food Contact Sheet

 • แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าAppliances IndustryFDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มFood & Beverage IndustryFDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมการแพทย์Medical Industry FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์Medical Device Industry FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรIndustrial Machine ManufacturingFDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์Electronic Device Industry FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมความปลอดภัยSecurity Industry FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมการเกษตร การเพาะปลูกAgriculture Industry FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมแปลรูปสัตว์น้ำFish Processing Industry FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมแปลรูปอาหารFood Processing Industry FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมเภสัชกรรมPharmaceutical Industry FDA Food Contact Sheet

แผ่นฟู้ดเกรด อาหาร เครื่องดื่ม

ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ที่ 

Mobile : 095 – 206 – 8185

Email :contacteurober@gmail.com

เว็บไซต์ : www.eurober.biz

ที่อยู่  22/70 หมู่บ้านมณฑล 7 ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

แผ่นฟู้ดเกรด อาหาร เครื่องดื่ม