logo
  • May 22, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB

แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB

รายละเอียด แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB

ค่าของ โอม หรือวัตของกระแสไฟ ในระบบการใช้กำลังไฟฟ้าเป็นสิ่งที่สำคัญในการเลือก แผ่นยาง ฉนวนไฟฟ้า ให้มีค่าทนต่อกำลังไฟที่ไม่สามารถที่จะส่งผ่านได้ ทำให้มีการเกิดความปลอดภัย เพราะว่าตัวยางที่ห่อ จะไม่แพ้กะแสไฟฟ้า ที่จะออกไปโดนสู่ข้างนอกนำมาซึ่งอันตรายต่อ การทำงานระบบอื่นๆพวกเครื่องจักร แป้นควบคุม ตู้ควบคุมการทำงาน แล้วก็ที่สำคัญ จะไม่มีผลทำให้ ผู้ควบคุม หรือทำงานร่วมเครื่องจักรมีอันตรายจากกระแสไฟ ที่ส่งผ่านมา เกิด อันตราย แม้แต่เกิดไฟฟ้าสถิต ก็ช่วยให้มีความปลอดภัยได้มากกว่า การใช้แรงงานการทราบค่า โอมกะแสไฟฟ้าก็เลยสำคัญเป็นลำดับหนึ่งเพื่อจะเลือก ยางที่ทนพลังงานไฟฟ้าได้ตรงกับการทำงานอย่างดี

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB   อุตสาหกรรม

แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะ แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB : แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องคอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องคอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นยางรองพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นยางรองพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องคอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ตู้คอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องคอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ารองพื้น ตู้คอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ารองพื้น ห้องคอนโทรลไฟฟ้า

การใช้งานด้านอื่นๆ แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนสารเคมี / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  น้ำมันจากพืช / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนน้ำมันจากสัตว์ / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนกรด / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนด่าง / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนน้ำมันเครื่อง / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนสารละลาย / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทางการแพทย์ / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB   medical grade / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  รองชิ้นงาน / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  รองรายผลิต

ขนาด แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  1 mm. / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  2 mm. / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  3 mm. / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  4 mm. / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  5 mm. / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  6 mm. / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  8 mm. / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  10 mm. / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  12 mm. / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  15 mm. / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  20 mm. / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  25 mm.