logo
  • May 22, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB

แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB

รายละเอียด แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB

แผ่นยาง ฉนวนไฟฟ้า ที่นำไปขึ้นโมน ตามแบบ เพื่อทำสายสำหรับหุ้มห่อสายไฟฟ้า ไปฝั่งดินควรจะมีความปลอดภัยที่ดีแล้วก็ทนต่อสภาพแวดล้อมภาวะ ในดินในลักษณะต่างๆสารเคมี น้ำ แมลงที่อาจกัด แทะเล็ม การดึงดึง ยางสำนักงานฝั่งลงดิน เพื่อการเป็นกำลังไฟฟ้าแบบสายเดินใต้ดินก็เลยจะต้องมีคุณสมบัติ ยางทนความร้อน ชื่น อับ ได้สูง ทนการกัด ดึงฉีกให้ขาด กระแทรกได้สูง และยังควรจะมีการทนต่อกระแสกระแสไฟฟ้าให้สูงเยอะที่สุดเป็นของจำเป็นสูงที่สุดเพื่อการทนทานต่อระบบของการทำงานให้เหมาะสม ตรงไปดังที่อยากได้เพื่อการใช้งานให้สมควร ยิ่งไปกว่านี้ยังขึ้นความนิ่งเป็น ปะเก็น สายพานยาง โอริง ซีลยาง ยางสำหรับหุ้มห่อ

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB   อุตสาหกรรม

แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะ แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB : แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ห้องคอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องคอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องคอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ตู้คอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องคอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้ารองพื้น ตู้คอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้ารองพื้น ห้องคอนโทรลไฟฟ้า

การใช้งานด้านอื่นๆ แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB : แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  สำหรับโรงงาน / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  รองเครื่องจักร / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  กันรอย / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  สี่เหลี่ยม / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนน้ำ / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนน้ำ / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนน้ำมัน / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนความร้อน / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  1 mm. / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  2 mm. / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  3 mm. / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  4 mm. / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  5 mm. / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  6 mm. / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  8 mm. / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  10 mm. / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  12 mm. / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  15 mm. / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  20 mm. / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  25 mm.