logo
  • May 18, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB

แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB

รายละเอียด แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB

กระแสไฟฟ้าบางทีก็อาจจะต้องระมัดระวังผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบในเรื่องแผ่นยางด้วยเหตุว่าแผ่นยางนั้นจะได้ว่ามีการลอกเลียนแบบที่ง่ายแต่คุณสมบัติของโตโน่แบบนั้นจะมีความต่างกันมากก็เลยจำเป็นจะต้องเลือกใช้ให้ตรงตามจุดดังเช่นแผ่นยางฉนวนกระแสไฟฟ้าจำเป็นจะต้องมีการสำรวจตรวจเช็คถึงคุณประโยชน์ความเป็นยังไงฟ้าซึ่งก็คือไม่เป็นตัวสื่อนำไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายต่อผู้สัมผัสหรือไฟฟ้าสถิตที่อาจเกิดจากการทำงานซึ่งใช้กระแสไฟฟ้านั้นจะต้องมีความยืดหยุ่นแข็งแรงทนกระแสไฟฟ้าและพลังงานถึงจะได้ชื่อว่าแผ่นยางฉนวนกระแสไฟฟ้ามาตรฐานหรือเห็นยาง ทนกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน ซึ่งสากลให้การยอมรับของทางเราถึงเป็นผู้ผลิตแผ่นการไฟฟ้าเกรดคุณภาพสูงแล้วก็ให้การยอมรับถึงเป็นผู้ผลิตแผ่นยาสูบไฟฟ้านานัปการเกรดหลายประเภท

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB   อุตสาหกรรม

แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะ แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB : แผ่นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องเมนไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องเมนไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องเมนไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ตู้เมนไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องเมนไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้เมนไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องเมนไฟฟ้า

การใช้งานด้านอื่นๆ แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนสารเคมี / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  น้ำมันจากพืช / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนน้ำมันจากสัตว์ / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนกรด / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนด่าง / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนน้ำมันเครื่อง / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนสารละลาย / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทางการแพทย์ / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB   medical grade / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  รองชิ้นงาน / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  รองรายผลิต

ขนาด แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  1 mm. / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  2 mm. / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  3 mm. / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  4 mm. / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  5 mm. / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  6 mm. / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  8 mm. / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  10 mm. / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  12 mm. / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  15 mm. / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  20 mm. / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MDB  25 mm.