logo
  • May 18, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB

แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB

รายละเอียด แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB

อันตรายที่อาจเป็นเพราะการไฟฟ้านั้นมีความเสี่ยงที่สูงถ้าหากใช้สิ่งที่คุ้มครองป้องกันปกป้องไฟฟ้าได้มากเพียงพอหรือเป็นตารายจำเป็นจะต้องเลือกสิ่งที่สามารถป้องกันได้ดิบได้ดีจึงนิยมใช้แผ่นยางฉนวนกระแสไฟฟ้า มาเป็นตัวคุ้มครองจากกระแสไฟซึ่งโยกย้ายรถไฟฟ้านั้นได้มีการพัฒนาและศึกษาค้นคว้าคิดค้นรวมทั้งพิจารณาถึงคุณลักษณะความเป็นตัวสโนไวท์โน่นหมายความว่า ไร้ค่าความเป็นตัวนำไฟฟ้าทิ้งไว้ดวงใจได้ว่าจะนำแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าไปปูหรือแต่รูปเป็นองค์ประกอบต่างๆจะไม่เกิดการรั่วไหลของกระแสพลังงานหรือไฟฟ้าสถิตชั้น 2 ให้ทำให้เป็นอันตรายก็เลยต้องใช้งานให้เหมาะสม

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB   อุตสาหกรรม

แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะ แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB : แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ห้องเมนไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องเมนไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องเมนไฟฟ้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ตู้เมนไฟฟ้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องเมนไฟฟ้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้ารองพื้น ตู้เมนไฟฟ้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้ารองพื้น ห้องเมนไฟฟ้า

การใช้งานด้านอื่นๆ แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  : แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  สำหรับม้า / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  คอกม้า / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  คอกวัว / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  คอกปศุสัตว์ / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  คอกหมู / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  คอกแพะ / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  คอกแกะ / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  คอกโค / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  คอกโค /แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  ทนแรงฉีกขาด / /แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  ทนการสึกหรอ / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  ฉนวนทนความร้อน / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  ฉนวนกันความร้อน

ขนาด แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  : แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  1 mm. / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  2 mm. / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  3 mm. / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  4 mm. / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  5 mm. / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  6 mm. / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  8 mm. / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  10 mm. / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  12 mm. / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  15 mm. / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  20 mm. / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMDB  25 mm.