logo
  • April 13, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก

ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก

รายละเอียด ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก

ผู้ค้าแผ่นยางบางที่อาจมีความเห็นแก่ตัว ที่ห่วงแต่การค้า จนอาจแนะนำ แผ่นยางให้ท่านนำไปใช้อย่างผิดๆ ทำให้เสียหาย ได้ตั้งแต่ เบา ไปจน หนัก  ซึ่งทางเราจะไม่ได้เพียงห่วงการค้าที่เร่งรีบของการขาย แต่เราจะใส่ใจเพื่อการค้า ยื่นยาว เพราะเรา เป็นผู้ผลิต แผ่นยางลดแรงกระแทกแผ่นยางอื่นๆ ระดับสากล แผ่นยางลดแรงกระแทกของเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ทนต่อความร้อน อากาศ สารเคมีได้ดี

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก   อุตสาหกรรม

ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  : ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  ทนสารเคมี / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  น้ำมันจากพืช / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  ทนน้ำมันจากสัตว์ / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  ทนกรด / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  ทนด่าง / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  ทนน้ำมันเครื่อง / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  ทนสารละลาย / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  ทางการแพทย์ / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก   medical grade / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  รองชิ้นงาน / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  รองรายผลิต

ขนาด ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  : ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  1 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  2 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  3 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  4 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  5 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  6 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  8 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  10 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  12 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  15 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  20 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางรองกันกระแทก  25 mm.