logo
  • April 13, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางรองกันกระแทก

แผ่นยางรองกันกระแทก

รายละเอียด แผ่นยางรองกันกระแทก

ทาง EUROBER จะคิดถึงปัญหา ถึงจะไม่ใช้ แผ่นยางของทางเรา ก็พร้อมจะแนะนำเพื่อ ให้ได้ยางคุณภาพเหมาะสม เพราะเรา มีแผ่นยาง ตั้งแต่ แผ่นยางลดแรงกระแทกที่มีความเหมาะสมทนทานต่อสภาพอากาศความร้อน โอโซน แสงแดด ยืดหยุ่นได้ดี ทนต่อแรงกระแทก สามารถนำแผ่นยางไปรองเครื่อง ทำเป็นแผ่นยางปูพื้น แผ่นยางทนสารเคมี กรด ยาง ลดแรงกระแทกจะมีการใช้งานด้านนี้ที่ทนได้เป็นอย่างดี

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางรองกันกระแทก  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางรองกันกระแทก   อุตสาหกรรม

แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางรองกันกระแทก  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางรองกันกระแทก  : แผ่นยางรองกันกระแทก  สำหรับโรงงาน / แผ่นยางรองกันกระแทก  รองเครื่องจักร / แผ่นยางรองกันกระแทก  กันรอย / แผ่นยางรองกันกระแทก  สี่เหลี่ยม / แผ่นยางรองกันกระแทก  ทนน้ำ / แผ่นยางรองกันกระแทก  ทนน้ำ / แผ่นยางรองกันกระแทก  ทนน้ำมัน / แผ่นยางรองกันกระแทก  ทนความร้อน / แผ่นยางรองกันกระแทก  / แผ่นยางรองกันกระแทก  ทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางรองกันกระแทก  ทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด แผ่นยางรองกันกระแทก  : แผ่นยางรองกันกระแทก  1 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก  2 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก  3 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก  4 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก  5 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก  6 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก  8 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก  10 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก  12 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก  15 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก  20 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก  25 mm.