logo
  • April 13, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน

แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน

รายละเอียด แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน

ความรู้เบื้องต้น พื้นฐาน การเลือกใช้แผ่นยาง อาจไม่เพียงพอ ที่ท่านจะเลือกเกรดที่ต่ำหรือเกินความจำเป็น หากไปใช้งานในเรื่อง ความร้อน ความทนทาน โอโซน ที่ยาง แผ่นยางต้องได้ตรงคุณลักษณะเด่นต้องเป็นไปตาม ที่ลูกค้าจะต้องการ สั่งซื้อ แผ่นยางลดแรงกระแทกในความทนความร้อน แสงแดด อากาศ และทนต่องานที่พบเจอสารเคมี กรด มีความเป็นตัว ไม่สามารถที่จะเป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน   อุตสาหกรรม

แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  : แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  สำหรับม้า / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  คอกม้า / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  คอกวัว / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  คอกปศุสัตว์ / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  คอกหมู / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  คอกแพะ / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  คอกแกะ / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  คอกโค / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  คอกโค /แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  ทนแรงฉีกขาด / /แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  ทนการสึกหรอ / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  ฉนวนทนความร้อน / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  ฉนวนกันความร้อน

ขนาด แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  : แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  1 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  2 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  3 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  4 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  5 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  6 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  8 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  10 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  12 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  15 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  20 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก กันน้ำมัน  25 mm.