logo
  • April 10, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก

แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก

รายละเอียด แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก 

เราเปรียบเสมือนที่ปรึกษา ในฐานเพื่อนสะนิด ที่แนะนำ แนะนำแนวทางของการเลือกใช้แผ่นยาง เพื่อให้ได้ตรงตาม ในกรณีของเรื่องของการทำงานด้าน แผ่นยาง NR แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำและแผ่นยางเกรดอื่นๆ ที่มีความต้องการประเภทและด้านของการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เพราะแผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำนั่นจะเหมาะสมที่จะใช้งานด้านเกี่ยวข้องกับ เรื่องของเชื้อเพลิงพลังงาน น้ำมันสารเคมี และยัง พร้อมที่จะขาย แผ่นยาง NR แผ่นยางด้านพิเศษ จำพวก แผ่นยาง silicone ที่ใช้ในความต้องการ ยางที่สามารถใช้สัมผัส ถูกโดนกับอาหารได้

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก   อุตสาหกรรม

แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  : แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  ทนสารเคมี / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  น้ำมันจากพืช / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  ทนน้ำมันจากสัตว์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  ทนกรด / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  ทนด่าง / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  ทนน้ำมันเครื่อง / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  ทนสารละลาย / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  ทางการแพทย์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก   medical grade / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  รองชิ้นงาน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  รองรายผลิต

ขนาด แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  : แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  1 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  2 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  3 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  4 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  5 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  6 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  8 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  10 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  12 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  15 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  20 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ลดแรงกระแทก  25 mm.