logo
  • April 10, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ

แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ

รายละเอียด แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ 

ผู้ค้า ผู้ผลิต อาจสับสนและยังมีคำถามมากมายที่อยากได้คำตอบ แต่ทางผู้ ผลิต หรือโรงงานทำแผ่นยางบางทีอาจจะตอบสิ่งที่ท่านสงสัย หรือทำไม่ได้ แต่หากท่านถามทางเราเราจะแนะนำท่านได้อย่าง 100% ตรงตามแมกในการใช้งาน ทำให้อายุการใช้แผ่นยางยาวนานเป็นไปตาม หลักสากล ได้มาตรฐาน รงตามในเรื่องของอายุการใช้งาน ที่แผ่นยางนั่นมี แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำจึงได้ความสนใจที่ดีและได้ดำเนินการนำไปใช้งานด้าน น้ำมันย่างต่อเนื่อง หรือความต้องการ แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำเพื่อหวังในการใช้งานด้วยความทนทานต่อสภาพที่พบกับน้ำมัน

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ   อุตสาหกรรม

แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  : แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  ทนสารเคมี / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  น้ำมันจากพืช / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  ทนน้ำมันจากสัตว์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  ทนกรด / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  ทนด่าง / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  ทนน้ำมันเครื่อง / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  ทนสารละลาย / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  ทางการแพทย์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ   medical grade / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  รองชิ้นงาน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  รองรายผลิต

ขนาด แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  : แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  1 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  2 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  3 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  4 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  5 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  6 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  8 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  10 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  12 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  15 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  20 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำ  25 mm.