logo
  • April 10, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน

แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน

รายละเอียด แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน 

อาจเป็นเพราะเรานั่น มีความคิดเกินไป ที่อาจแนะนำเพื่อเพิ่มความพิเศษ เกรด ให้แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำแผ่นยาง NR หรือ แผ่นยาง silicone เราจึงต้องมีความใส่ใจในการดูแล เลือกสินค้าให้ตรงตามการทำงานที่ต้องใช้ แผ่นยางชนิดนั่นๆ แต่อาจจะต้องมีความพิเศษที่แตกต่างกันไป เพิ่มความทนทานต่องานที่ใช้ เช่น แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำเหมาะกับเรื่องของน้ำมันอย่างยิ่ง จึงนำไปทำชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ต้องการความทนต่อสภาพในห้องเครื่อง กรด สารเคมี ไอน้ำ น้ำมัน ความร้อน และแผ่นยาง NR ที่มีความยืดหยุ่นได้สูง

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน   อุตสาหกรรม

แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  : แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  สำหรับม้า / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  คอกม้า / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  คอกวัว / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  คอกปศุสัตว์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  คอกหมู / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  คอกแพะ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  คอกแกะ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  คอกโค / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  คอกโค /แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  ทนแรงฉีกขาด / /แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  ทนการสึกหรอ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  ฉนวนทนความร้อน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  ฉนวนกันความร้อน

ขนาด แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  : แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  1 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  2 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  3 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  4 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  5 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  6 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  8 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  10 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  12 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  15 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  20 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันสั่นสะเทือน  25 mm.