logo
  • April 10, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ

แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ

รายละเอียด แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ 

เราเป็นผู้ค้า และจัดทำการผลิต เพียงที่ 1 ที่อาจเป็นตัวเลือกให้ค้นหาสนใจสินค้าที่ท่านต้อการจะใช้ ซื้อ แผ่นยาง ด้านต่างๆ ตั้งแต่ แผ่นยาง NR ธรรมดา แผ่นยาง ชนิดพิเศษ แผ่นยาง silicone และแผ่นยางที่เหมาะกับงานที่ได้จากแผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำมาใช้สำหรับการรอง การปู การทำขอบ การทำซีลยาง และอื่นๆอีกมากมาย แต่หากบอกถึงจุดเด่นนั่น ต้องแน่นอนว่า ต้องใช้กับงานที่ต้องการแผ่นยาง ที่สามารถจะใช้งานร่วมการทำงานเครื่องจักร สามารถที่จะโดน สัมผัส แช่ลงไปสารเคมีจำพวกน้ำมันได้

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ   อุตสาหกรรม

แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  : แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  สำหรับม้า / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  คอกม้า / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  คอกวัว / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  คอกปศุสัตว์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  คอกหมู / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  คอกแพะ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  คอกแกะ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  คอกโค / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  คอกโค /แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  ทนแรงฉีกขาด / /แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  ทนการสึกหรอ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  ฉนวนทนความร้อน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  ฉนวนกันความร้อน

ขนาด แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  : แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  1 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  2 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  3 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  4 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  5 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  6 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  8 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  10 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  12 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  15 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  20 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันน้ำ  25 mm.