logo
  • April 10, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด

แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด

รายละเอียด แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด 

ความชอบในการเลือกใช้ยาง นั่นมีความอันตราย เพราะการจะเลือกแผ่นยาง จะเลือกทำตามความชอบไม่ได้ เพราะถ้าหากทำย่อมจะได้ สินค้าที่ไม่ดี และไม่ตรงจากคุณสมบัติ เนื้อของยาง และคุณสมบัติที่ใช้ในงาน หากจะใช้ แผ่นยางที่ทนน้ำมัน ย่อมควรที่จะมองหา แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำที่เราต้องแนะนำเพราะให้เลือกการใช้งานตรง คุณลักษณะ และคุณสมบัติ และแผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำ จะเหมาะกับด้านนี้เฉพาะ ความร้อน เย็น ไอน้ำ สารเคมี น้ำมัน NBR จะถึงสร้างมาให้เด่น ในเรื่องด้านนี้โดยตรง เหมาะกับการทำเป็นด้านของน้ำมัน

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด   อุตสาหกรรม

แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  : แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  สำหรับม้า / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  คอกม้า / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  คอกวัว / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  คอกปศุสัตว์ / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  คอกหมู / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  คอกแพะ / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  คอกแกะ / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  คอกโค / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  คอกโค /แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  ทนแรงฉีกขาด / /แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  ทนการสึกหรอ / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  ฉนวนทนความร้อน / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  ฉนวนกันความร้อน

ขนาด แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  : แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  1 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  2 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  3 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  4 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  5 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  6 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  8 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  10 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  12 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  15 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  20 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนแรงฉีกขาด  25 mm.