logo
  • April 10, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง

แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง

รายละเอียด แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง 

ลูกค้ากิจการ อุตสาหกรรมทุกท่าน จงอย่ายอมที่จะให้ผู้ขายสินค้ามอบสินค้าโดย ละเลย ไม่ถามข้อมูล และชนิดตอนหลังเพราะ แผ่นยาง มีความเปลี่ยนแปลงและเนื้อเกรด มีความแตกต่างกันไป มีความใช้งานที่ทนทาน ยืดหยุ่นได้ดี ทนแสงแดด ทนความร้อน ทนสารเคมีได้เป็นอย่างดี ทนน้ำมันที่เป็นสารเคมีที่อาจเกิดทำให้ยาง เสื่อมสภาพแข็งตัว และยางเกิดการฉีกขาดจากกรด ของน้ำมัน แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำจึงได้ผลิต เพื่อทำให้เนื้อยางให้ทนยางด้านนี้ได้เป็นอย่างดี NBR จึงเหมาะกับงานที่ต้องทนทานได้ดี NBR นั่นมีในการใช้งานอุตสาหกรรมงานยนต์

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง   อุตสาหกรรม

แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  : แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  สำหรับโรงงาน / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  รองเครื่องจักร / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  กันรอย / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  สี่เหลี่ยม / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  ทนน้ำ / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  ทนน้ำ / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  ทนน้ำมัน / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  ทนความร้อน / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  ทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  ทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  : แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  1 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  2 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  3 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  4 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  5 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  6 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  8 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  10 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  12 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  15 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  20 mm. / แผ่นยางทนการสึกหรอ ทนด่าง  25 mm.