logo
  • February 8, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ

ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ

รายละเอียด ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ

ขึ้นรูปจากแผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำเพื่อนำไปทำเป็น วัสดุ ชิ้นส่วน สำหรับนำไปใช้ในเรื่องการทำเป็น ส่วนประกอบ เครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ ในรูปแบบ โอริง ปะเก็น แผ่นรอง พื้นปู ท่อยาง สายพานยาง ยางโปรไฟล์ ซีลยาง เป็นต้น พร้อมจะขึ้นรูปให้ หากยังไม่ได้เป็นที่พอใจ ท่านก็สามารถที่จะส่งตัวอย่างเพื่อให้เราทำตามแบบของงานที่ท่านต้องการ หากต้องการแผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำ ในปัจจัยในเรื่องความทนน้ำมันที่ท่านจะต้องการใช้ ในอุตสาหกรรม ประเภท พบเจอ น้ำมันชนิดต่างๆ และแผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำยังเพิ่มประสิทธิภาพให้ทนท่านได้มากขึ้นอีกด้วย

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

 

 

 

การใช้งาน ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ : ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ ทนสารเคมี / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ น้ำมันจากพืช / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ ทนน้ำมันจากสัตว์ / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ ทนกรด / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ ทนด่าง / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ ทนน้ำมันเครื่อง / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ ทนสารละลาย / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ ทางการแพทย์ / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ medical grade / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ รองชิ้นงาน / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ รองรายผลิต

วัตถุดิบ ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรม

ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ขนาด ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ : ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ 1 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ 2 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ 3 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ 4 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ 5 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ 6 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ 8 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ 10 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ 12 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ 15 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ 20 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนน้ำ 25 mm.