logo
  • February 8, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางทนน้ำ

แผ่นยางทนน้ำ

รายละเอียด แผ่นยางทนน้ำ

จำหน่ายแผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำเหมาะสมกับงานที่ทำเพื่อให้แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำเป็นส่วนประกอบในเรื่องของการที่ทนน้ำมันได้ และทนต่อแรงกระแทก แรงฉีกขาด เพราะยางชนิดนี้จัดว่ายืดหยุ่นได้ดี มีความเหนียว ทนความร้อนได้อีกด้วย และทนต่ออากาศ สารเคมีบางชนิด ซึ่งยางชนิดนี้น้อยคนที่ผลิตออกมาได้ อย่างมีคุณภาพ ให้ออกมาตรงตาม mas ได้ตรงตามคุณสมบัติโดเด่น ของแผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำมีความโดเด่นในเรื่องที่ยางตัวอื่น ไม่สามารถทำได้ หรือทำได้ไม่มีดี ในเรื่องของงานประเภทนี้ เกี่ยวข้องกับน้ำมัน

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

 

 

 

การใช้งาน แผ่นยางทนน้ำ : แผ่นยางทนน้ำ สำหรับโรงงาน / แผ่นยางทนน้ำ รองเครื่องจักร / แผ่นยางทนน้ำ กันรอย / แผ่นยางทนน้ำ สี่เหลี่ยม / แผ่นยางทนน้ำ ทนน้ำ / แผ่นยางทนน้ำ ทนน้ำ / แผ่นยางทนน้ำ ทนน้ำมัน / แผ่นยางทนน้ำ ทนความร้อน / แผ่นยางทนน้ำ / แผ่นยางทนน้ำ ทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางทนน้ำ ทนการสภาพแวดล้อม

วัตถุดิบ แผ่นยางทนน้ำ : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรม

แผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางทนน้ำ อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ขนาด แผ่นยางทนน้ำ : แผ่นยางทนน้ำ 1 mm. / แผ่นยางทนน้ำ 2 mm. / แผ่นยางทนน้ำ 3 mm. / แผ่นยางทนน้ำ 4 mm. / แผ่นยางทนน้ำ 5 mm. / แผ่นยางทนน้ำ 6 mm. / แผ่นยางทนน้ำ 8 mm. / แผ่นยางทนน้ำ 10 mm. / แผ่นยางทนน้ำ 12 mm. / แผ่นยางทนน้ำ 15 mm. / แผ่นยางทนน้ำ 20 mm. / แผ่นยางทนน้ำ 25 mm.