logo
  • February 8, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ

แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ

รายละเอียด แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ

สั่งทำแผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำด้วยการเลือกวัสดุชั้นดี มาเลือกให้ได้ตรงตามคุณภาพ เพื่อมาทำ แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำให้ได้คุณสมบัติตรงตาม ชนิดของเนื้อยาง ด้วยความต้องการแผ่นยาง ที่ทนความร้อนทนแรงดัน ทนต่อสภาพอากาศ น้ำมัน ของเหลว บางตัว และที่แน่ๆ ยางชนิดนี้ต้องทนต่อความร้อน แรงกดทับ หรือแรงดึงได้เป็นอย่างดี แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำจึงมีความเหมาะสมกับงานด้านที่ต้องการความทน น้ำมันเป็นอย่างดี แผ่นยางอื่นเราก็จัดจำหน่าย พร้อมจะส่งได้ในทุกๆ วี่วันที่เราทำการด้วยความต้องการยางตามลักษณะของงาน

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

 

 

 

การใช้งาน แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ : แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ ทางการวิจัย / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ ห้องทดลอง / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ ห้องแลป / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ ซับเสียง / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ ฟองน้ำ / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ สัมผัสอาหาร / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ Food Grade / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ FDA Approved / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ Food Grade Approved / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ สายพานการผลิต / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ รองกระจก

วัตถุดิบ แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรม

แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ขนาด แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ : แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ 1 mm. / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ 2 mm. / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ 3 mm. / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ 4 mm. / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ 5 mm. / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ 6 mm. / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ 8 mm. / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ 10 mm. / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ 12 mm. / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ 15 mm. / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ 20 mm. / แผ่นยางทนน้ำ เสริมผ้าใบ 25 mm.